Strategisch kiezen met Henk Brandenburg

De feiten op een rij

Uw bedrijfseconomische cijfers zijn een resultaat van het handelen van u, uw medewerkers, uw toeleveranciers, uw klanten, uw concurrenten, maar vooral ook van uw strategie en organisatiestructuur. Ik luister graag naar wat u te vertellen heeft over al deze facetten van uw onderneming en over de ontwikkeling daarvan.

Door open en intensief met u te praten over uw onderneming en uw rol daarin, lukt het mij veelal om strategische vraagstukken snel op tafel te krijgen. Uw en mijn ervaring samen maken het mogelijk om relatief snel tot gedegen keuzes te komen.

Bij de juiste beschikbaarheid van informatie – schriftelijk of mondeling – ben ik in staat om in korte tijd (ca. 7 werkdagen) tot praktische aanbevelingen te komen over strategie & organisatie van uw onderneming. Mijn schriftelijke rapportage zal concreet en bondig zijn.

Mochten u en ik in ons eerste gesprek tot de conclusie komen dat ik u geen passende dienst kan bewijzen, dan zijn er voor u geen kosten.

Enkele terugkerende onderdelen uit mijn aanpak

 • Verdeling van uw omzet naar logische categorieën, naar strategische oervormen: productleverancier, exclusief importeur, groothandel, detaillist, handelsagent, maatwerk leverancier, co-maker, etc.?
 • Waarom kopen klanten bij uw onderneming?
 • Belang van bedrijfsomvang (schaal)?
 • Is er een toetredingsdrempel?
 • Focus en/of diversificatie?
 • Product of capaciteit/maatwerk?
 • Exclusiviteit?
 • Leidinggeven: functioneel, operationeel, hiërarchisch?
 • Hoe worden de besluiten uitgevoerd?
 • Waaruit bestaat uw ervaring?
 • Hoe was de ontwikkeling van de W&V-rekening en de balans in de afgelopen 5 jaar?
 • Wie worden er betrokken bij de uitvoering?

Door 30 jaar ervaring in het Nederlandse bedrijfsleven ken ik de weg naar andere ondernemers en naar andere dienstverleners.

Over Henk

ik kijk naar én achter de cijfers