Strategisch kiezen met Henk Brandenburg

Mijn praktijkvoorbeelden

Mijn praktijkvoorbeelden zijn grofweg te verdelen in zuivere strategie & organisatie opdrachten en begeleiding van aandelen– en activa/passiva-transacties. Bij de vorming van mijn adviezen over transacties heb ik, meer dan ik zie bij andere (corporate finance) adviseurs, een strategische & organisatorische invalshoek.

Om de anonimiteit van mijn opdrachtgevers te borgen, zijn de feiten van mijn praktijkvoorbeelden niet exact gelijk aan de werkelijkheid. Dit echter zonder de strekking te wijzigen.

De bij het publiek bekende koop uit het faillissement van Polare (begin 2014) is niet geanonimiseerd. Evenmin is mijn eigen Management Buy In bij Mageon (1993) geanonimiseerd.