Strategisch kiezen met Henk Brandenburg

De feiten op een rij

Of het nu gaat om een verkoop, koop of winstverbetering van uw onderneming/participatie, ik heb de vaste gewoonte om mij ook altijd te verdiepen in de onderneming en het strategisch perspectief daarvan. Samen met mijn opdrachtgever kom ik zo tot een aanpak en oplossing die past en klopt.

De bedrijfseconomische cijfers zijn een resultaat van het handelen van u c.q. van het management, de medewerkers, de toeleveranciers, de klanten, de concurrenten, maar vooral ook van de strategie en organisatiestructuur. Ik luister graag naar wat u te vertellen heeft over al deze facetten van de onderneming en over de ontwikkeling daarvan.

Door open en intensief met u te praten over de onderneming en uw rol daarin, lukt het mij veelal om strategische vraagstukken snel op tafel te krijgen. Uw en mijn ervaring samen maken het mogelijk om relatief snel tot gedegen keuzes te komen.

Bij de juiste beschikbaarheid van informatie – schriftelijk of mondeling – ben ik in staat om in korte tijd (maximaal 7 werkdagen) tot praktische adviezen te komen. Mijn adviezen zijn veelal schriftelijke en altijd concreet en bondig.

Mochten u en ik in ons eerste gesprek tot de conclusie komen dat ik u geen passende dienst kan bewijzen, dan zijn er voor u geen kosten.

Enkele terugkerende onderdelen uit mijn aanpak

 • Verdeling van de omzet naar strategische oervormen: productleverancier, exclusief importeur, groothandel, detaillist, handelsagent, maatwerk leverancier, co-maker, etc.?
 • Waarom kopen klanten bij de onderneming?
 • Belang van bedrijfsomvang (schaal)?
 • Is er een toetredingsdrempel?
 • Focus en/of diversificatie?
 • Product of capaciteit/maatwerk?
 • Exclusiviteit?
 • Leidinggeven: functioneel, operationeel, hiërarchisch?
 • Hoe worden de besluiten uitgevoerd?
 • Waaruit bestaat uw ervaring?
 • Hoe was de ontwikkeling van de Winst & Verliesrekening en de balans in de afgelopen 5 jaar?
 • Wie worden er betrokken bij de uitvoering?
 • Is er een aandeelhoudersovereenkomst? Wordt die overeengekomen?
 • Heeft het management de meerderheid?
 • Hoe recent zijn de cijfers? De kwaliteit daarvan?

Door ruim 30 jaar ervaring in het internationale bedrijfsleven ken ik de weg naar ondernemers en naar andere dienstverleners.

Over Henk

ik kijk naar én achter de cijfers