Strategisch kiezen met Henk Brandenburg

Disclaimer

 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  • de eigenaar: de eigenaar van de website i.c. DenkHenk BV.
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud.
 2. Het onderstaande is van toepassing op alle pagina’s van de website.
 3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Neemt niet weg dat de eigenaar geen aansprakelijkheid aanvaardt ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
 4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op mogelijk aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.
 5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maakt inbreuk op intellectuele rechten.
 6. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan DenkHenk te worden verzocht.

Nadere informatie

Heeft u vragen over deze disclaimer en/of meer in het algemeen over deze website en de content, neemt u dan contact op met Henk Brandenburg.