Strategisch kiezen met Henk Brandenburg

Helderheid over kosten

  • DenkHenk werkt op basis van gewerkte uren x uurtarief
  • Reistijd gaat tegen 50% van het uurtarief (all-in)
  • Geen kantoorkosten en andere opslagen
  • Geen succesfee en dergelijke
  • Effectieve en efficiënte tijdsbesteding aan wat gevraagd wordt en nodig is
  • DenkHenk factureert in principe maandelijks
  • Betaling binnen 15 kalenderdagen na factuurdatum
  • DenkHenk heeft geen financiële belangen anders dan in beursgenoteerde ondernemingen.

Mochten u en ik in ons eerste gesprek tot de conclusie komen dat ik u geen passende dienst kan bewijzen, dan zijn er voor u geen kosten.

Algemene voorwaarden
Contact opnemen

door 30 jaar kennis en ervaring behaal ik meer resultaat in minder tijd