Mijn opdrachtgevers

Mijn opdrachtgevers zijn familieondernemingen, ondernemingen waar het management medeaandeelhouder is of wordt en vermogende families die participaties – minderheid of meerderheid- in één of meerdere ondernemingen houden. Met een groot aantal opdrachtgevers heb ik een langlopende vertrouwensrelatie.

Projecten
Mijn werk bestaat grotendeels uit projecten; grofweg te verdelen in zuivere strategie & organisatie opdrachten en begeleiding van aandelen– en activa/passiva-transacties. Bij de vorming van mijn adviezen over transacties heb ik meer dan wat ik zie bij andere (corporate finance) adviseurs een strategische & organisatorische invalshoek.

Om de anonimiteit van mijn opdrachtgevers te borgen, zijn de feiten van mijn uitgevoerde projecten (een selectie) niet exact gelijk aan de werkelijkheid. Dit echter zonder de strekking te wijzigen. De bij het publiek bekende koop uit het faillissement van Polare (begin 2014) is niet geanonimiseerd. Evenmin is mijn eigen Management Buy In bij Mageon (1993) geanonimiseerd.

Over kosten