Strategisch kiezen met Henk Brandenburg

Bedrijfsopvolging/verkoop Vitaal

DGA (ruim 65 jaar) van een verkoop- en serviceonderneming in kapitaalgoederen – Vitaal (10 fte’s) – deed zelf al een verkooppoging. De sector is versnipperd en slecht renderend.

De bedrijfsleider, die in vertrouwen wordt genomen, en de DGA maken volgens mijn format een Informatiememorandum. De DGA volgt mijn advies over wat een redelijke prijs zou zijn. In een rustig tempo worden alle potentiële kopers telefonisch benaderd en bij interesse een anoniem profiel en geheimhoudingsverklaring toegezonden. De DGA blijft de afgesproken aanpak consequent en geduldig volgen. Na ruim 1 jaar wordt de onderneming verkocht aan een sterke familieonderneming voor wie Vitaal een mooie strategische aanvulling is. De transactie passeert zonder tussenkomst van een jurist noch van een notaris.

vitaal

Vitaal gaat een nieuwe fase van bloei in en de DGA casht.