Deconfiture en herleving Polare boekhandels

Polare (ca. 400 fte’s) ging begin 2014 in surseance en daarna in faillissement. Polare en haar voorgangers –Selexyz en De Slegte- maakten al jaren verlies. Meerdere lokale boekhandelaren willen delen van Polare kopen. In hun visie heeft het geheel geen bestaansgrond: nauwelijks schaalvoordelen, lokale verbondenheid is cruciaal; kortom een landelijke formule past hier niet. De uitdaging is dat de curator in principe een voorkeur heeft voor één koper voor de gehele boedel.

Het kernteam rond de inkoopcombinatie Libris (Euretco) vraagt mij haar te adviseren en te begeleiden.

Er wordt een Collectief van Kwaliteitsboekhandelaren gevormd. Deelnemers moeten aan de verwachting van het publiek kunnen voldoen. “Geef ons de oude iconen terug: Donner, Scheltema, Broese, enz.”. Van de 15 geïnteresseerde boekhandelaren tekenden 12 de bindende Samenwerkingsovereenkomst kort na de oprichtingsbijeenkomst op 14 februari 2014. De leiding van het Collectief wordt gevormd door een 3-hoofdige delegatie; bevoegd naar de deelnemers, maar niet in het onvoorwaardelijk binden van de deelnemers. Het Collectief is geen juridische entiteit; het wint aan kracht en gezag door het betrekken van meerdere professionals: Van Benthem & Keulen advocaten, CrowdAboutNow crowdfunders, WEBclusive-Ronald Kleverlaan, MT Web Communicators. Op 28 februari 2014 gaat de site www.polaregaatdoor.nl live. Deze site vormt mede de basis voor de succesvolle crowdfunding campagnes.

Eind maart 2014 worden 9 van de beoogde 12 voormalige Polare-winkels door deelnemers van het Collectief gekocht. Het publiek krijgt de vertrouwde namen terug: Adr. Heinen (Den Bosch), Broese (Utrecht), Dekker vd Vegt (Nijmegen), Dominicanen (Maastricht), Kooyker (Leiden), enz.