Strategisch kiezen met Henk Brandenburg

Organisatie­verbetering Food

Producent van kant-en-klaar maaltijden Food (250 fte’s) is succesvol, maar het kan beter. Er zijn samenwerkingsperikelen en de inefficiëntie en faalkosten zijn hoog. Aandeelhouder in Food zijn de algemeen directeur, enkele managers en een participatiemaatschappij. De algemeen directeur vraagt mij hem te adviseren over de organisatie van Food.

In 2 volle dagen spreek ik individueel alle leidinggevenden. Op basis van die gesprekken en interne documenten maak ik mijn adviesrapport (25 pagina’s in PowerPoint). Er is onvoldoende eenduidigheid in verantwoordelijkheden en in de leidinggevende structuur. Er ontbreekt een directeur productie; onder hem vallen alle uitvoerende activiteiten. De algemeen directer heeft een belangrijke extern gerichte taak; hij is cruciaal in het vasthouden van het vertrouwen in Food. Food is een projectenorganisatie met operationele, functionele (o.a. voedselveiligheid) en hiërarchische lijnen. Elk periodiek werkoverleg kent vaste deelnemers en gaat over terugkerende operationele onderwerpen.

food

Food groeit harder dan het al deed en maakt nog meer winst.