Strategie & Organisatie Knap

Knap (50 fte’s) is een adviesbureau voor de collectieve pensioensector. Knap is succesvol maar over het middellange termijn beleid – ‘hoe verder?’ – hebben de aandeelhouders/partners geen eenduidige mening. Dit wordt mede veroorzaakt door de onzekere markt. De algemeen directeur vraagt mij hen te adviseren.

Op basis van individuele gesprekken met directie en managers én interne documenten maak ik mijn adviesrapport (30 pagina’s in PowerPoint). Het huidige marktsegment biedt voldoende perspectief voor Knap. Knap moet zich focussen op de collectieve pensioensector en daarbinnen op het niet-routinematige werk. Knap kan zich voorzichtig verbreden: geografisch en naar het MKB+. De adviseurs zijn professionals die zelfstandig werken, maar iets meer expliciete leidinggevende structuur is gewenst.

Knap blijft groeien in omzet en winst.