Strategisch kiezen met Henk Brandenburg

Uitkoop externe aandeelhouder De Koning

De groeiende onderneming De Koning (15 fte’s) levert Cloud Services. De DGA (60%) wil zijn externe aandeelhouders volledig uitkopen. Enige tijd terug kocht hij al 30% van hen. Naar zijn gevoel betaalde hij toen teveel. Hij vraagt mij hem te begeleiden.

De externe aandeelhouders zijn goed beschermd door een aandeelhoudersovereenkomst, de statuten, een geldleningsovereenkomst. De vastlegging van de managementovereenkomst ontbreekt. De DGA volgt mijn advies –vrij van emotie- over wat een redelijke prijs voor de resterende 40% zou zijn. De DGA laat zijn aandeelhouders weten: “Ik wil niet langer werken in deze constellatie”. Er komt wat traag overleg op gang tussen de DGA en de externe aandeelhouders; ik blijf raadgevend op de achtergrond. De DGA houdt rekening met de positie van de externe aandeelhouders. De externe aandeelhouders vormen geen hechte eenheid. De overeenstemming wordt kort en bondig vastgelegd en er wordt alleen nog een notaris betrokken.

de-koning

De Koning groeit sterk door. De DGA (nu 100%) is meer gemotiveerd dan ooit.