Strategisch kiezen met Henk Brandenburg

Verkoop De Buren

De onderneming De Buren (40 fte’s) levert 24/7 mobiele service. De markt groeit niet en is versnipperd; zij het dat er een consolidatie op gang komt. De DGA ’s (50/50) van De Buren willen of overnemen of overgenomen worden. Zij vragen mij hen te begeleiden.

De DGA ’s maken volgens mijn format een Informatiememorandum. De DGA ’s volgen mijn advies over wat een redelijke prijs zou zijn. In een rustig tempo worden alle potentiële kopers telefonisch benaderd en bij interesse een anoniem profiel en geheimhoudingsverklaring toegezonden. Na ruim 1 ½ jaar wordt De Buren verkocht aan een naburige concurrent voor wie De Buren direct markt- en kostensynergie oplevert. De transactie passeert zonder tussenkomst van een jurist aan onze zijde noch van een notaris.

vitaal

De DGA ’s cashen en de fusieonderneming speelt een belangrijke rol in de consolidatie in de sector.